Anlita oss på QREO för att se över fastighetens energieffektivitet men också för att till exempel utreda VVS-system ur hälsoperspektiv.
Detaljer
Vi projekterar VVS samt styr & regler. Våra specialister har en gedigen samlad erfarenhet av projekt med projekteringsansvar.
Detaljer
För att hjälpa våra kunder på bästa sätt använder QREO sig av moderna IT-verktyg.
Detaljer
Vi på QREO har lång erfarenhet av projektledning av både stora och små projekt.
Detaljer
Vi skapar 3D-modeller med 3D-scanning som utgångspunkt.
Detaljer
Vi på QREO har lång erfarenhet av att skapa kalkyler för entreprenader inom VVS.
Detaljer
Energi-och-miljo-med-Qreo-VVS-EL-TJANSTER

ENERGI & MILJÖ

Anlita oss på QREO för att se över fastighetens energieffektivitet men också för att till exempel utreda fastighetens VVS-system ur hälsoperspektiv.

Vårt arbete styrs av direktiv, lagar och krav i enlighet med bland annat miljöbalken, Folkhälsomyndigheten, Boverket och Energiverket. Vi utreder till exempel hälsoskydd, luftkvalitet, värmestress, driftoptimering samt hållbara och energieffektiva åtgärder.

 • Energiberäkningar
 • Utredningar
  o Förstudier
  o Åtgärdsplan kopplad till livscykelkostnad (LCC)
 • Tekniska lösningar (här kan du göra besparingar)
  o Värmepumpar
  o Återvinning
  o Utbyte
  o Isolering
 • Miljöcertifieringar
 • Miljöförbättrande åtgärder

PROJEKTERING

Ska du bygga nytt? Renovera eller kanske bygga till?

QREO:s specialister hjälper dig med förstudier, projektering, projekteringsledning och kostnadsberäkning. Våra BIM-modeller hjälper oss att kalkylera, kollisionshantera och energiberäkna projektet för att undvika problem. Vi har stor erfarenhet och tar gärna på oss hela ansvaret att leda projektering och CAD-samordning.

• VVS
• Styr och regler

Projektering-VVS-och-el-med-Qreo-VVS-EL-TJANSTER
Teknik-med-Qreo-VVS-EL-TJANSTER

TEKNIK

För att hjälpa dig på bästa sätt använder QREO sig av moderna IT-verktyg.

Tekniken utgör underlag för förvaltning, kostnadsuppföljning men också prefabricering. Något vi är utomordentligt bra på är produktionsberedning, där vi kan dela upp materialet likt ett lego.

• BIM (3D-projektering)
• Prefabricering
• Produktionsberedning

PROJEKTLEDNING

Hinner du inte med? Känner du dig ovan och kanske osäker i att leda ett VVS-projekt? Ingen fara.

Vi på QREO har lång erfarenhet av projektledning av både stora och små projekt. Vi trivs i rollen som hjälpsam partner och du kan lita på att vi håller ordning och reda. För det är mycket att tänka på.
• Installationssamordning
• Projekteringsledning
• CAD-samordning/Kollisions-hantering

Projektledning-med-Qreo-VVS-EL-TJANSTER
Digitalisering-med-Qreo-VVS-EL-TJANSTER

DIGITALISERING

Saknar du ritningar på fastigheten? Är du osäker på var ledningar och rör är dragna?

QREO kan hjälpa dig! Vi kan skanna byggnaden i 3D och sedan generera ritningar.

• 3D-skanning
• Uppritande av byggnad och installationer
• Underlag för förvaltning

KALKYLER

QREO-specialisterna har lång erfarenhet av att skapa kalkyler för entreprenader inom VVS.

Vi gör det genom BIM, byggnadsinformationsmodellering, och genom tekniken kan du vara säker på att du får bästa analys och kontroll på dina kostnader. BIM integrerar data från olika branscher och skapar detaljerade digitala återgivningar.
• Kostnadskontroll

Kalkyler-med-Qreo-VVS-EL-TJANSTER

PROJEKT

kolla våra projekt inom VVS & ELEKTRISKA TJÄNSTER fältet