Projekt_Stromkarlen

Stadsrum Fastigheter köpte fastigheten Strömkarlen 4 i centrala Helsingborg år 2019. Ett omfattande ombyggnads- och renoveringsarbete där familjeföretaget Kickos AB tillsammans med dotterbolaget Kickos Bygg och Fastighet ansvarade för totalentreprenaden. Vi ringde upp Michael Holmquist, huvudansvarig för Kickos Bygg och Fastighet, för att få en bild av projektet, där QREO projekterade rör och ventilationsanläggningarna samt samordnade installationerna.

Kickos

Omfattande och komplicerat renoveringsarbete
Michael berättar att uppdraget för Kickos bestod av att utföra en totalombyggnad av kvarter Strömkarlen 4. Projektet var enormt omfattande och komplicerades av flera faktorer.

”De tekniska installationerna bestod av en mix av gammalt och nytt samtidigt som fastigheten, byggd 1965, inte var utformad för dagens krav. Det är ingen underdrift att säga att ombyggnationen och renoveringen var en extrem utmaning. Arbetet komplicerades av kvarsittande hyresgäster vilket medförde att vi fick jobba runt dem och så att säga bygga etappvis. Det medförde att logistiken var oerhört komplicerad även om slutresultatet blev fantastiskt bra.”

ProjektStromkarlen_QREO

En pålitlig partner
På frågan hur samarbetet med QREO fungerade är Michael väldigt nöjd. Han berättar att det förekom en del diskussioner under projektets gång men det var knappast förvånande med tanke på uppdragets omfattning och komplexitet. Att QREO-medarbetare fanns på plats var ett vinnande koncept, förklarar Michael.

”Vi har samarbetat med QREO i flera projekt de senaste tre åren och att vi uppskattar QREO som partner beror på helheten de levererar. Det handlar om samordning, noggrannhet, närvaro, uppföljning och ekonomi. ”

QREO får full pott!
När vi frågar Michael hur han skulle betygsätta QREO på en skala från 1-5, där 1 betyder väldigt missnöjd och 5 betyder fantastiskt nöjd säger han så här:

”Om vi tänker att betygsättningen gäller QREOs hela prestation från inledning till slutförande så vill jag ge dem 5 poäng. Den höga siffran får de för sitt engagemang och sin närvaro. Att jag gärna väljer QREO som samarbetspartner är helt enkelt för att jag vet vad jag får.”

 

 

 

 

Tack Michael!

Fakta Kvarter Strömkarlen 4, Helsingborg

  • 6 900 kvm lokalyta
  • 60 % handel
  • 40 % kontor och vård och utbildning
  • QREO projekterade rör, ventilation och samordnade installationerna
  • Vi anlitades av Kickos Bygg & Fastighet AB som ansvarade för totalentreprenaden

Projektteamet

Installationssamordning i produktionen: – Janne (jan@qreo.se)
QREOs uppdragsledare: – Björn
QREOs kund: – Kickos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment