QREO-energibanner-2024

När du överväger att energieffektivisera en fastighet är det viktigt att veta att vårt arbete styrs av direktiv, lagar och krav i enlighet med miljöbalken, Folkhälsomyndigheten, Boverket och Energiverket. Det är med andra ord tryggt och säkert att anlita oss.

QREOs fastighetskoncept omfattar följande tre huvudområden:

• Digitalisering
• Energi
• Optimalt inomhusklimat
Du får naturligtvis bäst energi- och hälsoeffekt genom att välja samtliga delar men du har möjlighet att fritt välja vilka delar du vill investera i.

QREOs digitaliseringstjänst

Vi vet att en fastighet med kontroll över ritningar och handlingar har ett värde som är minst 2 % högre än en fastighet utan denna kontroll. Därför inkluderar vår tjänst för digitalisering följande:

QREO_Energibesparing_ritning_webplats

• Vi skapar och kategoriserar ett digitalt arkiv som är tillgängligt för behöriga användare
• Vi omvandlar gamla pappers- eller pdf-ritningar till CAD-format.
Vid brist på ritningar utför vi en 3D-skanning av fastigheten för att skapa en digital kopia
• Samtliga tekniska system tilldelas aktuella systembeteckningar
• Vi säkerställer att den digitala versionen matchar den verkliga fastigheten genom verifiering och uppdatering av märkningar
• Vi identifierar alla tekniska komponenter som kräver underhåll och upprättar en underhållsplan för detta underhåll

QREOs energitjänst

Uppvärmning av svenska fastigheter står för 50–60 % av det totala energibehovet. En betydande del av energibehovet upptas också av driften av installationssystem i fastigheten. Vi hjälper dig att inventera fastighetens energiflöden och därefter gör vi en analys och plan för fastigheten.

QREO_Energibesparing_energi_webplats_2024

QREOs energiinventering inkluderar:

• Inventering och implementering av mätning
• Identifiering av system och komponenter samt deras energiförbrukning
• Utveckling av nyckeltal för fastigheten (Energideklaration Plus)
• Vi registrerar …

o Lufttryck och systemtryck
o Systemtemperaturer och temperaturförluster i VS och VVC-system
o Värmetransmission i klimatskalet
o Elförbrukning i fläktar och pumpar
När alla data har samlats så presenterar vi en analys och fastighetsrapport som visar aktuella energiflöden, potentiella besparingar, systemförbättringar, klimatskalsförbättringar, investeringskostnader och pay-off-tid.

QREOs analys av inomhusklimat

Det finns flera faktorer som påverkar vår hälsa. Studier visar att klimatet i en fastighet är avgörande för människor välbefinnande och prestation.

Vi genomför analyser av:
• Luftkvalitet
• Temperaturförhållanden
• Ljudnivåer
• Ljusförhållanden

Efter att analyserna är avslutade presenterar vi energi- och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar inomhusklimatet samt främjar produktivitet och välbefinnande.

Vill du veta mer om vårt fastighetskoncept?

Kontakta Björn Broberg  » bjorn@qreo.se

 

Relaterade länkar

QREO hjälper kunderna att spara både pengar och miljö »
Lär dig mer om QREOs energitjänster »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment