QREO-projekt-Tengbom-Stockholm

Arkitektbyrån Tengbom har 500 medarbetare utspridda på kontor i Sveriges avlånga land med också i Helsingfors, Finland. Huvudkontoret finns i Stockholm med adress Hagastaden, ett nytt innerstadsområde där Stockholm och Solna möts. Området förväntas stå färdigt år 2030.

Tengbom_logo

 

 

De nya lokalerna ska visa vilka Tengbom är

Tengboms arkitekt Pascaline Salzedo berättar att målsättningen primärt var att skapa ett attraktivt kontor som samtidigt stärker företagets varumärke.

”Vi ville få fram en trygg plats med hemmakänsla samtidigt som platsen ska upplevas som en ateljéverkstad, en kreativ miljö med naturmaterial, återbruk och färg! What you see is what you get – därav bland annat det rosa taket. En balans mellan att sticka ut, äga sin identitet och skapa olika upplevelser.”

Pascaline Salzedo, arkitekt, Tengbom

Pascaline Salzedo, arkitekt, Tengbom

Estetisk och visuellt fick QREO anstränga sig

Att skapa tekniska VVS-lösningar för ett arkitektföretag skiljer sig en smula från ordinarie uppdrag. Uppdragsgivaren har förväntningar och krav på det estetiska och visuella planet. Det vet Johan Lindblom, projektansvarig hos QREO.

”Det som gjorde detta projekt extra roligt var att Tengbom varit så engagerade i allt arbete, från början till slut. Det har varit väldigt spännande att få se hur såväl deras lokaler som idéer har vuxit fram. De tekniska lösningarna för VVS krävde att vi fick jobba fullt ut med dagens teknik, framför allt när det handlar om ventilationseffektiviteten.”

Ventilationseffektivitet i det här fallet handlade om att ventilera just den specifika yta som hade behov och flytta luften dit den bäst behövs. Systemet som QREO byggde tar hänsyn till och mäter närvaro, temperatur och luftkvalitet. Systemet är programmerat för att hålla så lågt systemtryck som möjligt för att vara både kostnads- och energieffektivt.

QREO-projekt-Tengbom-Stockholm
QREO-projekt-Tengbom-Stockholm

Interiörbilder med de iögonfallande rosa installationerna, fotograf Felix Gerlach

”Eftersom Tengbom valde synliga installationer utmanades vi att skapa estetiskt och visuellt tilltalande lösningar. Här fick vi god hjälp av våra leverantörer som visat stor samarbetsvilja eftersom det handlar om installationer med specialkulörer utanför ordinarie sortiment.”

 

Teamwork är den bästa sortens arbete

Enligt Johan är det ovanligt att QREO jobbar så nära företaget som ska bruka lokalerna och att de dessutom är med och styr projektet. Han berättar att en stor anledning till att projektet blev så bra är att hela gruppen, från projektörer till entreprenörer, känner varandra väl och har jobbat i många gemensamma projekt tidigare. Pascaline håller med.

”Samarbetet med QREO har fungerat väldigt bra. De har varit enkla att jobba med, främst för att de är lyhörda och oerhört lösningsorienterade när vi kommit med förändringar och synpunkter. Som alltid när det gäller den här typen av projekt så önskar man att man hade haft mera tid eftersom det alltid dyker upp fler detaljer och synpunkter än vad man först räknat med. Kommunikation är viktigt och från vår sida så har kommunikationen fungerat bra. QREO har varit närvarande, ja faktiskt ofta på plats, för att lösa eventuella frågor.”

 

Utmaningar behöver inte betyda problem

Eftersom Tengbom flyttade in i en befintlig gammal byggnad så var det inte helt oväntat förknippat med utmaningar. Enligt Pascaline flöt det ändå på bra.

”I en gammal byggnad får man räkna med oväntade problem. I rummet som idag innehåller vår modellverkstad var lokalens låga takhöjd en utmaning. Vi ville få till något som stack ut i volym. Modellverkstaden är som en egen liten box som ska tittas på utifrån och in. För oss var det av vikt att VVS-installationen smälte in diskret och att installationen därför gjordes utanför boxen så långt det var möjligt.”

 

Så här nöjda är Tengbom arkitektkontor med QREO

På en skala från 1 till 5 så visar det sig att Tengbom arkitektkontor är väldigt nöjda med QREOs arbete.

”Vi vill ge QREO en 4. Det är ett bra betyg och det ger samtidigt utrymme till förbättringar.

Happy_scale_QREO

Tack Pascaline!

Fakta Tengbom arkitektkontor, Stockholm

• 2 000 kvm lokalyta
• Kontor och mötesplatser
• QREO projekterade rör, ventilation och styr samt samordnade installationerna
• QREO anlitades av TL Bygg som ansvarade för byggentreprenaden åt Atrium Ljungberg

Projektteamet

Installationssamordning i produktionen: – Johan Lindblom (johan@qreo.se)
QREOs uppdragsledare:  – Johan Lindblom
QREOs kund:  – TL-Bygg/TengbomInstallationssamordning i produktionen: – Johan Lindblom (johan@qreo.se)
QREOs uppdragsledare:   – Johan Lindblom
QREOs kund: – TL-Bygg/Tengbom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment